Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1672. Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok, stran 4426.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 7. redni seji dne 25. 5. 2015 sprejel naslednji
S K L E P
Starši otrok, za katere je Občina Tabor po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Za rezervacijo plačajo starši 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen in do dodatnih znižanj in rezervacij niso upravičeni.
Do počitniških rezervacij so upravičeni le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tabor.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, ki je bil sprejet na 5. redni seji Občine Tabor dne 28. 5. 2007.
Ta sklep se uradno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03201-7r/2014
Tabor, dne 25. maja 2015
 
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost