Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1646. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 4387.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 20. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Ivančna Gorica postanejo naslednje nepremičnine, ki so namenjene kulturi:
Naziv
Naslov
Parc. št.
K. o.
Nepremičnina v m2
Družbeni center Krka in Izposojevališče knjižice na Krki
Krka 1d, Krka
540/3 in 542/5, št. stavbe 201 in 582
Krka
Celotna površina objekta, razen vzhodni del, kjer je gasilski dom z ocenjeno površino 740 m2.
Kulturni dom Muljava
Muljava 21, Ivančna Gorica
115/5, št. stavbe 169
Muljava
Celotna površina objekta v obsegu 809 m2.
Kulturni dom Stična
Stična 27a, Ivančna Gorica
116/31, št. stavbe 989
Stična
Celotno 1. nadstropje objekta in pripadajoče sanitarije v pritličju objekta z vhodom s stopnišča preddverja dvorane z ocenjeno površino 173 m2.
Kulturni dom Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 70, Šentvid pri Stični
21/2, številka stavbe 177
Šentvid
Celotna površina z ocenjeno površino 371 m2.
Jurčičeva domačija 
na Muljavi
Muljava, Ivančna Gorica
Zemljišča parc. št. 109/5, št. stavb: 61, 62, 69, 70, 75, 95; 106/1, št. stavb: 76 in 527; 123/4.
Muljava
Vsa zemljišča z ocenjeno površino 6.222 m2 in vsi na njih stoječi objekti z ocenjeno površino 442 m2.
Enota knjižnice 
v Ivančni Gorici
Cesta 2. grupe odredov 17, Ivančna Gorica
834/3, št. stavbe 30
Gorenja vas
Prostori v pritličju objekta levo od vhoda, ter celotno 1. nadstropje objekta z ocenjeno površino 246 m2.
Izposojevališče knjižice v Stični
Stična 11, Ivančna Gorica
833/1, št. stavbe 218
Stična
Prostor v 1. nadstropju objekta z ocenjeno površino 20 m².
Izposojevališče knjižnice v Šentvidu pri Stični
Šentvid pri Stični 65, Šentvid pri Stični
68/2, št. stavbe 172
Šentvid
Prostor v 1. nadstropju objekta (dve sobi) in predprostor z ocenjeno površino 38 m².
Izposojevališče knjižnice v Višnji Gori
Mestni trg 21, Višnja Gora
40, št. stabe 75
Višnja Gora
Prostor v 1. nadstropju objekta z ocenjeno površino 25 m².
Kulturni dom Ambrus
Ambrus 56, Zagradec
789/2 in 793/2
(v deležu 7/100), št. stavbe 492
Ambrus
Prostori v pritličju objekta (kulturna dvorana z balkonom nad dvorano, sanitarije in garderobe) z ocenjeno površino 318 m².
Dom krajanov Temenica
Temenica 2a, Šentvid pri Stični
343/2, št. stavbe 67
Temenica
Prostori v 1. in 2. nadstropju objekta z ocenjeno površino 130 m².
Hrastov Dol
Hrastov Dol 2, Šentvid pri Stični
1308/5, št. stavbe 244
Dob
Celotna površina objekta z ocenjeno površino 144 m².
2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v navedenih objektih, ki služi za opravljanje kulturne dejavnosti.
3. člen
Nepremičnine iz tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/1996 in 9/1996).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Ivančna Gorica, dne 20. maja 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost