Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1414. Obvezna razlaga določbe 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., stran 3784.

Na podlagi 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, sprejetega na 24. seji občinskega sveta dne 25. 9. 2001 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 29. 9. 2001) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 5. seji dne 23. 4. 2015 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
določbe 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10) v naslednjem besedilu: »V primerih, da direktor javnega podjetja, v skladu s predpisi in določilom drugega odstavka 15. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., ne pripravi in poda predloga o delitvi dobička in pokrivanju izgube tako, kakor to določa 21. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. zato, da bi ga obravnaval in sprejel nadzorni svet javnega podjetja in o njem odločal ustanovitelj javnega podjetja, ali če se predloga o delitvi dobička direktorja in nadzornega sveta razhajata, ker nadzorni svet s predlogom direktorja javnega podjetja ne soglaša, je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, kot najvišji organ edinega ustanovitelja javnega podjetja na temelju razpoložljivih podatkov in informacij iz Letnega poročila javnega podjetja, ki mora biti sestavljeno v skladu z predpisi, pooblaščen na podlagi četrte alineje tretjega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. sam odločiti o razpolaganju z dobičkom javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica.
Tudi v primeru, ko ne obstoji soglasje med direktorjem javnega podjetja in nadzornim svetom javnega podjetja o predlogu delitve dobička in pokrivanja izgub, lahko vsak od njiju občinskemu svetu poda v odločanje vsak svoj predlog o delitvi dobička in pokrivanju izgube.«
Št. 013-1/2015
Ilirska Bistrica, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost