Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

Kazalo

1240. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold, stran 3273.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (ZPoIS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 6. seji dne 9. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Prebold
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % potrebnih glasov za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,10 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Prebold.
3. člen
Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine:
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Politična stranka   | Število | Višina | Mesečno €| Letno € |
|           | glasov |  v € |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Slovenska demokratska |  475  | 0,10 € |  47,50 | 570,00 |
|stranka SDS      |     |    |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Demokratična stranka |  251  | 0,10 € |  25,10 | 301,20 |
|upokojencev Slovenija |     |    |     |     |
|DeSUS         |     |    |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Socialni demokrati SD |  208  | 0,10 € |  20,80 | 249,60 |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Neodvisni za Prebold |  168  | 0,10 € |  16,80 | 201,60 |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Slovenska ljudska   |  176  | 0,10 € |  17,60 | 211,20 |
|stranka SLS      |     |    |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|SMC – Stanka Mira   |  233  | 0,10 |  23,30 | 279,60 |
|Cerarja        |     |    |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
|Lista za nadaljnji  |  224  | 0,10 |  22,40 | 268,80 |
|razvoj – NRP     |     |    |     |     |
+----------------------+----------+--------+----------+---------+
4. člen
Sredstva se nakažejo političnim strankam v enkratnem znesku najkasneje do konca maja.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2015.
Št. 041-2/2015
Prebold, dne 9. aprila 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.