Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

Kazalo

1239. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold, stran 3273.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 55. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 6. seji dne 9. aprila 2015 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold (Uradni list RS, št. 35/99) se v 16. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V odloku o ustanovitvi režijskega obrata se lahko določi tudi opravljanje drugih nalog s področja gospodarskih javnih služb in drugih nalog v javnem interesu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015
Prebold, dne 9. aprila 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.