Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

828. Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020, stran 2534.

Na podlagi petega odstavka 126.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020
1. člen
S tem odlokom se sprejme seznam upravljavcev in naprav, ki so imeli na dan 30. junija 2011 pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s 118. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), (v nadaljnjem besedilu: seznam upravljavcev in naprav).
2. člen
(1) Seznam upravljavcev in naprav vsebuje:
1. upravljavce naprav za proizvodnjo električne energije, ki morajo od leta 2013 dalje vse emisijske kupone kupiti,
2. upravljavce naprav, ki so upravičeni do razdelitve emisijskih kuponov brez obveznosti plačila za obdobje od 2013 do 2020, in
3. upravljavce naprav, ki so v obdobju od 2013 do 2020 izključene iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.
(2) Seznam upravljavcev in naprav vsebuje tudi:
1. količino emisijskih kuponov, razdeljenih brez obveznosti plačila upravljavcem naprav iz 2. točke prejšnjega odstavka za obdobje od 2013 do 2020, in sorazmerni delež za posamezno koledarsko leto v tem obdobju, izračunanih v skladu s Sklepom Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2011, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO(2) (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2014, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 278/2011/EU);
2. količino emisijskih kuponov, razdeljenih upravljavcem naprav iz 3. točke prejšnjega odstavka za obdobje od 2013 do 2020, in sorazmerni delež za posamezno koledarsko leto v tem obdobju, izračunanih v skladu s Sklepom 278/2011/EU.
(3) Seznam upravljavcev in naprav je v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-16/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2012-2330-0044
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti