Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2521.

Na podlagi tretje alineje 3. točke 6. člena in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 35. redni seji, dne 20. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter - Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.«
2. člen
Spremeni se 12. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.«
3. člen
Spremeni se 14. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in investirajo v:
– opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata,
– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti,
– neopredmetena osnovna sredstva.«
4. člen
Spremeni se 18. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini oziroma izvedejo promocijsko akcijo.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in za najmanj 1 leto zaposlijo brezposelno osebo. Ta oseba mora biti državljan Republike Slovenije, imeti mora stalno prebivališče na območju Občine Šempeter - Vrtojba in mora biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, kjer mora spadati v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v prednostno ciljno skupino.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 27. člena, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka ter so na mednarodni razpis prijavili projekt, ki ustreza razpisnim pogojem in je administrativno ustrezen, kar dokazujejo z ustreznim potrdilom razpisovalca.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 31. člena, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in se povežejo z razvojno institucijo.«
8. člen
Spremeni se 35. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Šempeter - Vrtojba in tista podjetja, ki so člani Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in imajo tudi sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o..«
9. člen
Spremeni se 39. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in vzamejo v najem poslovne prostore v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.«
10. člen
Spremeni se 43. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka in vzamejo v najem poslovne prostore za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-4/2014-8
Šempeter pri Gorici, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti