Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika, stran 2460.

Na podlagi 64., 65., 66., 67. in 68. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo in 91/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika
1. člen
V Prometnem pravilniku (Uradni list RS, št. 50/11) se v 103. členu beseda »sosednje« v vseh sklonih nadomesti z besedo »druge« v ustreznem sklonu.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Na daljinsko vodenih postajah se vlaki in vozila, zavarovani proti samopremaknitvi, lahko puščajo brez nadzora le na tirih, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje proti uteku.«.
2. člen
V prvem odstavku 118. člena se pred besedo »postaji« dodata besedi »krajevno vodeni«.
V tretjem odstavku se v 3. točki za besedo »samopremaknitvi« doda podpičje in črta besedilo »in proti uteku ter«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. vozila, zavarovana proti uteku ali pod nadzorstvom izvršilnega železniškega delavca prevoznika, strokovno usposobljenega za ravnanje z zavorami, ter«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
V četrtem odstavku se v 4. točki črta beseda »glavni«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-344/2013/37
Ljubljana, dne 21. marca 2014
EVA 2013-2430-0012
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti