Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3906. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca, stran 10620.

Na podlagi 7. in 8. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 3. seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca (Uradni list RS, št. 69/96, 19/99, 58/07, 63/08 in 36/10) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok, sodijo:
1. prostorski okoliši št. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 163, 164, 165, 166, 167, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 196, 198, 201, 215, 219, 220, 224, 239;
2. skupni okoliš:
– prostorski okoliš št. 6, 31, 32, 33, 35, 206 in 209 kot skupni okoliš OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta Kamnik;
– prostorski okoliši št. 14, 17, 27, 34, 180, 204, 225, 226 kot skupni okoliš OŠ Toma Brejca in OŠ Marije Vere.
Grafični prikaz šolskih okolišev je razviden iz registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava RS.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/07
Kamnik, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost