Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3456. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije, stran 9516.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
1. člen
V Pravilniku o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09 in 84/12) se besedilo 13. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Oddelkom, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika že izvaja varovanje oseb iz 3. člena tega pravilnika, se prizna status varovanega oddelka, pri čemer morajo uskladiti prostorske, tehnične in kadrovske pogoje po tem pravilniku v dvanajstih letih od njegove uveljavitve.
(2) V varovanem oddelku, kjer so nameščene osebe, ki potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor, se izvajalcem v obstoječih zavodih, ki v enem objektu ločeno organizirajo varovani oddelek v več bivalnih enotah, lahko dovoli odstopanje od standarda iz 4. člena tega pravilnika, vendar povprečno število oseb ne sme presegati dvanajst oseb na enoto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se dnevne aktivnosti organizirajo v enotah, katerih število ne presega dvanajst oseb na enoto.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-21/2014
Ljubljana, dne 27. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0049
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Soglašam!
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje