Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2284. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev, stran 5917.

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZKSZDČEU-1), na predlog generalnega državnega tožilca, v soglasju z Vlado Republike Slovenije in po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta, izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev
I.
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 76/11, 69/12 in 52/13) se II. točka spremeni tako, da se glasi:
»II.
+---------------+---------+--------------------+----------------+
|A       |B    |C          |D        |
+---------------+---------+--------------------+----------------+
|Državno    |Skupno  |Število mest    |Število mest  |
|tožilstvo   |število |državnih tožilcev  |državnih    |
|        |mest   |po nazivih     |tožilcev pri  |
|        |državnih |          |državnih    |
|        |tožilcev |          |tožilstvih, ki |
|        |     |          |poslujejo tudi v|
|        |     |          |jeziku     |
|        |     |          |narodnostne   |
|        |     |          |manjšine    |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Vrhovno    |  24  | 18 |vrhovnih   |        |
|državno    |     |   |državnih   |        |
|tožilstvo RS  |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 6 |višjih    |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Specializirano |  13  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo RS  |     +-----+--------------+        |
|        |     | 8 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 3 |okrajni    |        |
|        |     |   |državni    |        |
|        |     |   |tožilci    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  27  | 2 |višji državni |        |
|državno    |     |   |tožilci    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Celju     |     | 17 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 8 |okrajni    |        |
|        |     |   |državni    |        |
|        |     |   |tožilci    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+---+------------+
|Okrožno    |  16  | 3 |višji državni |  |      |
|državno    |     |   |tožilci    |  |      |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+---+------------+
|Kopru     |     | 11 |okrožnih   |3 |za     |
|        |     |   |državnih   |  |italijanski |
|        |     |   |tožilcev   |  |jezik    |
|        |     +-----+--------------+---+------------+
|        |     | 2 |okrajna    |1 |za     |
|        |     |   |državna    |  |italijanski |
|        |     |   |tožilca    |  |jezik    |
+---------------+---------+-----+--------------+---+------------+
|Okrožno    |  17  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Kranju     |     | 9 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 6 |okrajni    |        |
|        |     |   |državni    |        |
|        |     |   |tožilci    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  11  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Krškem     |     | 6 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 3 |okrajna    |        |
|        |     |   |državna    |        |
|        |     |   |tožilca    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  68  | 5 |višjih    |        |
|državno    |     |   |državnih   |        |
|tožilstvo v  |     |   |tožilcev   |        |
|Ljubljani   |     +-----+--------------+        |
|        |     | 45 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 18 |okrajnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  29  | 5 |višjih    |        |
|državno    |     |   |državnih   |        |
|tožilstvo v  |     |   |tožilcev   |        |
|Mariboru    |     +-----+--------------+        |
|        |     | 16 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 8 |okrajnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
+---------------+---------+-----+--------------+---+------------+
|Okrožno    |  12  | 2 |višja državna |  |      |
|državno    |     |   |tožilca    |  |      |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+---+------------+
|Murski Soboti |     | 7 |okrožnih   |1 |za madžarski|
|        |     |   |državnih   |  |jezik    |
|        |     |   |tožilcev   |  |      |
|        |     +-----+--------------+---+------------+
|        |     | 3 |okrajna    |  |      |
|        |     |   |državna    |  |      |
|        |     |   |tožilca    |  |      |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  12  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Novi Gorici  |     | 8 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 2 |okrajna    |        |
|        |     |   |državna    |        |
|        |     |   |tožilca    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  14  | 2 |višji državni |        |
|državno    |     |   |tožilci    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Novem mestu  |     | 6 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 6 |okrajna    |        |
|        |     |   |državna    |        |
|        |     |   |tožilca    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  10  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo na  |     +-----+--------------+        |
|Ptuju     |     | 5 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 3 |okrajni    |        |
|        |     |   |državni    |        |
|        |     |   |tožilci    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+----------------+
|Okrožno    |  9  | 2 |višja državna |        |
|državno    |     |   |tožilca    |        |
|tožilstvo v  |     +-----+--------------+        |
|Slovenj Gradcu |     | 5 |okrožnih   |        |
|        |     |   |državnih   |        |
|        |     |   |tožilcev   |        |
|        |     +-----+--------------+        |
|        |     | 2 |okrajna    |        |
|        |     |   |državna    |        |
|        |     |   |tožilca    |        |
+---------------+---------+-----+--------------+---+------------+
|Skupaj     |  262  | 18 |vrhovnih   |  |      |
|        |     |   |državnih   |  |      |
|        |     |   |tožilcev   |  |      |
|        |     +-----+--------------+---+------------+
|        |     | 37 |višjih    |  |      |
|        |     |   |državnih   |  |      |
|        |     |   |tožilcev   |  |      |
|        |     +-----+--------------+---+------------+
|        |     | 143 |okrožnih   |3 |za     |
|        |     |   |državnih   |  |italijanski |
|        |     |   |tožilcev   |  |jezik    |
|        |     |   |       +---+------------+
|        |     |   |       |1 |za madžarski|
|        |     |   |       |  |jezik    |
|        |     +-----+--------------+---+------------+
|        |     | 64 |okrajnih   |1 |za     |
|        |     |   |državnih   |  |italijanski |
|        |     |   |tožilcev   |  |jezik    |
+---------------+---------+-----+--------------+---+------------+
Podatki v stolpcu C izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv. Vsota števil mest državnih tožilcev v stolpcu C je enaka skupnemu številu mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu (stolpec B).
Podatki v stolpcu D izkazujejo število mest državnih tožilcev pri posameznem državnem tožilstvu glede na njihov naziv. Pri tem gre za tiste tožilce, ki prejemajo dodatek za dvojezičnost in opravljajo državnotožilsko službo na državnem tožilstvu, ki posluje tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Pri tem gre za število mest državnih tožilcev, ki so že všteta v številu mest državnih tožilcev v stolpcu C oziroma B.«.
II.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2014
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2014-2030-0037
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. 00720-8/2014/5 z dne 3. julija 2014.

AAA Zlata odličnost