Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2165. Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis, stran 5731.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 10. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
1. člen
V Uredbi o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07) se v prvem odstavku 5. člena v prvem stavku za besedo »pomoči« črta vejica in se besedilo »ki so bile dodeljene v preteklem letu, posredovati ministrstvu do 15. marca« nadomesti z besedilom »posredovati ministrstvu v 30 dneh po nakazilu prejemniku«.
PREHODNA DOLOČBA
2. člen
Upravljavci državnih pomoči so dolžni v skladu s 4. členom uredbe podatke, ki se nanašajo na državne pomoči, izplačane od 1. januarja 2014 in do uveljavitve te uredbe, posredovati ministrstvu v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-20/2014
Ljubljana, dne 3. julija 2014
EVA 2014-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost