Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2128. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma, stran 5624.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 24. redni seji dne 23. junija 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov v občinski svet in župana Občine Kuzma.
Občinski svet Občine Kuzma šteje devet članov, od katerih je en član pripadnik romske skupnosti.
Člani občinskega sveta in župan se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Kuzma se za volitve članov občinskega sveta določi šest volilnih enot, v katerih se skupno voli devet članov Občinskega sveta Občine Kuzma, in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Dolič. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Gornji Slaveči. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Kuzma. V volilni enoti se volita dva člana občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Matjaševci. V volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Trdkova. V volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega območje celotne Občine Kuzma v kateri živi avtohtona romska skupnost in se voli en član občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
3. člen
Za volitve župana Občine Kuzma je volilna enota območje celotne Občine Kuzma.
4. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja Občinska volilna komisija Občine Kuzma.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Kuzma je Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
5. člen
Volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti vodi in izvaja Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma.
Sedež posebne Občinske volilne komisije je Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
6. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 67/10).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2014. Odlok se objavi tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave občine Kuzma in v občasnem občinskem glasilu Novičke.
Št. 900-0004/2014-4
Kuzma, dne 23. junija 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost