Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2090. Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike, stran 5581.

Na podlagi desetega odstavka 14. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način objave akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
2. člen
(1) Programske vsebine, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, morajo biti ves čas njihovega predvajanja označene z ustreznim vizualnim simbolom. Vizualni simbol mora biti jasno viden in objavljen v zgornjem levem ali desnem delu zaslona.
(2) Podoba ustreznega vizualnega simbola in njegov tehničen opis sta določeni v prilogah 1, 2, 3 oziroma 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
(3) V primeru, ko se za ogled programske vsebine priporoča vodstvo staršev ali skrbnikov, se za njeno označitev uporabi vizualni simbol iz priloge 1.
(4) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke do 12. leta starosti, se za njeno označitev uporabi vizualni simbol iz priloge 2.
(5) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke do 15. leta starosti, se za njeno označitev uporabi vizualni simbol iz priloge 3.
(6) V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti, se za njeno označitev uporabi vizualni simbol iz priloge 4.
3. člen
(1) Pred začetkom predvajanja programskih vsebin iz prejšnjega člena mora biti prek celotnega zaslona objavljeno jasno slišno in vidno akustično in vizualno opozorilo v trajanju najmanj deset sekund.
(2) Akustično in vizualno opozorilo vsebuje naslednje besedilo:
1. V primeru, ko se za ogled programske vsebine priporoča vodstvo staršev ali skrbnikov:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke, zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov«.
2. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke do 12. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za otroke do 12. leta starosti«.
3. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke do 15. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za otroke do 15. leta starosti«.
4. V primeru, ko ogled programske vsebine ni primeren za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti:
»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za otroke in mladoletnike do 18. leta starosti«.
(3) Istočasno z besedilom iz prejšnjega odstavka mora biti predvajano tudi glasovno sporočilo z istim besedilom. Nad posameznim besedilom mora biti prek celotnega zaslona jasno prikazan tudi ustrezen vizualni simbol iz prejšnjega člena. Besedilo pod vizualnim simbolom in podlaga vizualnega simbola in besedila morata biti v takšni barvi, da se povsem jasno ločita od vizualnega simbola in predvajane programske vsebine.
4. člen
Opredelitev programskih vsebin iz tega pravilnika, stopnja njihove zaščite in smernice za njihovo predvajanje so določene s Splošnim aktom o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo (Uradni list RS, št. 84/13).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (Uradni list RS, št. 39/07).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
Št. 0070-16/2014
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EVA 2014-3340-0022
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti