Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014

Kazalo

1415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci, stran 3896.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, 35/13) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 23. redni seji dne 6. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
1. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 26. člena Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13) tako, da se spremenjeni stavek glasi:
(1) Tlorisna velikost in oblika objektov je definirana z gradbeno mejo, višina ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad terenom. Strehe na objektih so dvokapnice z naklonom od 25 do 30°, nad stanovanjskimi, obrtnimi, servisnimi, trgovskimi in pomožnimi objekti so lahko tudi ravne.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 138-23/2014
Odranci, dne 6. maja 2014
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.