Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1305. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013, stran 3647.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. redni seji 17. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestna občine Novo mesto za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 v višini 122.044 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2014.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-2/2013
Novo mesto, dne 17. aprila 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost