Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

119. Uredba o dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto, stran 429.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12 in 100/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
1. člen
V Uredbi o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/06) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena, je plovba s plovili na motorni pogon od Drske (s koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86) do Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) dovoljena tudi med 1. oktobrom in 1. majem, če se izvaja na čim bolj tih način in do trikrat mesečno, o čemer izvajalec plovbe vodi evidenco in jo tri leta hrani v svojem arhivu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Določitev časa, v katerem je dovoljena plovba na odseku iz 3.a člena uredbe, velja za triletno obdobje od dneva začetka veljavnosti te uredbe. V tem obdobju se izvaja monitoring prezimujočih ptic in drstišč vsaj enkrat mesečno od oktobra do februarja. Finančna sredstva tega monitoringa zagotovi Mestna občina Novo mesto.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-2/2014
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2013-2330-0191
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost