Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1157. Odlok o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane, stran 3250.

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08) 15. člen Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 31. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Čakova in Biserjane v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Meja med naseljema Čakova in Biserjane se spremeni tako, da se območje v obsegu parcelnih številk 1109, 1111/2, 1111/3, 1110 – del, vse katastrska občina Jamna, priključi naselju Čakova.
3. člen
Grafični prikaz nove meje je razviden iz elaborata »Sprememba meje med naseljema Čakova in Biserjane« št.: 35324-2/2014-2, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS Ljubljana in je sestavni del tega odloka.
4. člen
Stroški zamenjave osebnih dokumentov, hišnih tablic s hišno številko in drugih morebitnih stroškov, ki bodo nastali kot posledica tega odloka, bremenijo lastnika stavbe znotraj spremenjenega območja naselja.
5. člen
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembe podatkov o območju naselij v skladu s tem odlokom.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-0003/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina