Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

42. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava, stran 253.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 197/10 in 35/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11, 55/11 in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na 28. redni seji dne 21. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava (Uradni list RS, št. 106/10), se spremeni prva alineja prvega odstavka 7. člena, ki sedaj glasi:
»– za udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 5 % plače župana,«.
Za prvo alinejo prvega odstavka 7. člena se doda nova druga alineja, ki sedaj glasi:
»– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 4 % plače župana,«.
Sedanja druga alineja postane tretja alineja, sedanja tretja alineja pa postane četrta alineja.
2. člen
V zadnjem odstavku 7. člena se številka »15 %« spremeni v številko »7,5 %«.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena in v prvem odstavku 11. člena se besedna zveza »tajnik občine« zamenja z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0102/2010
Lendava, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost