Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4179. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 13279.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 z dne 20. 3. 1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 – popr.)) ter Statuta MO Slovenj Gradec je Občinski svet MO Slovenj Gradec na 29. seji dne 18. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/10, 27/13).
2. člen
Spremeni se 9. člen v točki 3.3. KAKOVOSTNI ŠPORT, tako da se po novem glasi:
»3.3. Kakovostni šport: V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za do 320 ur programa, športna tekmovanja članskih ekip, katerih ligaško tekmovanje poteka v najmanj treh enotnih ligah in ekipa nastopa najmanj v drugi ligi in je šport kategoriziran, kot olimpijski šport ter dodajo točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v TABELI št. 4.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI št. 2. Za sofinanciranje športnih tekmovanj članskih ekip pa v TABELI št. 10.«
3. člen
V 18. členu, poglavju št VI, se doda nova TABELA št. 10, ki se glasi:
»TABELA št. 10 – KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – športna tekmovanja članskih ekip (v točkah)
+----------------------------------------+
|       EKIPNI ŠPORT        |
+---------------------+------------------+
|    1. liga    |   2. liga   |
+---------------------+------------------+
|     100     |    50    |
+---------------------+------------------+
                     «
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 671-7/2013
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.