Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

4005. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Luče, stran 12848.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UBP1, 103/7 ter 99/13) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 18. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Luče
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
V volilnih enotah, kjer se voli več kot eden svetnik, se število glasov volivcev za posamezno stranko izračuna tako, da se število prejetih glasov za posamezno stranko v takšni volilni enoti deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
2. člen
Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov v vseh volilnih enotah delimo s številom mest v občinskem svetu. Pri izračunu veljavnih glasov se upošteva prejšnji člen.
3. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Ta sredstva ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
Sredstva se strankam nakažejo enkrat letno, predvidoma do konca junija tekočega leta.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2013
Luče, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost