Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013

Kazalo

3733. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020, stran 11911.

Na podlagi 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo območja v Republiki Sloveniji, upravičena do regionalne pomoči in intenzivnosti regionalne pomoči na posameznih upravičenih območjih.
2. člen
(karta regionalne pomoči)
(1) Karta regionalne pomoči je seznam upravičenih območij za dodeljevanje regionalne pomoči. Regionalna pomoč je vrsta državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) z omejenimi možnostmi, ki je na podlagi člena 107(3)(a)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije združljiva z notranjim trgom EU.
(2) Kot karta regionalne pomoči se določi celotno ozemlje Republike Slovenije.
(3) Območje »a« je območje, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto. Kot območja »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija.
(4) Območje »c« je območje, kjer so gospodarske razmere neugodne, vendar manj kot v primerjavi z območji »a«. Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
(5) Karta regionalne pomoči velja do 31. decembra 2020.
3. člen
(določitev intenzivnosti regionalne pomoči na podlagi regionalne karte)
(1) Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je diskontirana vrednost pomoči, izražena kot odstotek diskontirane vrednosti upravičenih stroškov, kot se izračuna v času dodelitve pomoči na podlagi referenčne mere, uporabljene v času dodelitve.
(2) Intenzivnost regionalne pomoči na območju »a« ne sme presegati 25 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev.
(3) Intenzivnost regionalne pomoči na območju »c« ne sme presegati 15 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev do 31. decembra 2017 in 10 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.
(4) Največje intenzivnosti pomoči iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko povečajo za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja in za največ 10 odstotnih točk za srednja podjetja.
(5) Velik naložbeni projekt je začetna naložba z upravičenimi stroški, ki presegajo 50 milijonov eurov, izračunano na podlagi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči. Največja intenzivnost pomoči za velike naložbene projekte bo prilagojena v skladu z določili smernic EU. Povečane intenzivnosti pomoči za mala in srednja podjetja iz prejšnjega odstavka se ne bodo uporabljale za pomoč, odobreno za velike naložbene projekte.
(6) Intenzivnost regionalne državne pomoči za konkreten projekt se določi na podlagi določb tega člena ter drugih pogojev in omejitev iz smernic EU ter Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 - ZSRR-2 in 8/12).
KONČNI DOLOČBI
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati 3. in 4. člen Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 - ZSRR-2 in 8/12).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. julija 2014.
Št. 00726-28/2013
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
EVA 2013-2130-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti