Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3643. Akt o ustanovitvi Varnostnega sosveta, stran 11053.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) je Občinski svet Občine Mirna Peč v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) na 23. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
A K T
o ustanovitvi Varnostnega sosveta
1.
S tem Aktom se ustanovi Varnostni sosvet za izboljšanje varnosti občanov na območju Občine Mirna Peč. Sosvet se ustanavlja z namenom sodelovanja med inštitucijami pri opravljanju nalog, ki so usmerjene k izboljšanju varnosti v lokalni skupnosti (aktivno spremljanje, preprečevanje ter odpravljanje različnih deviantnih pojavov (pojavov, ki odstopajo od družbenih norm in pričakovanj neke družbe), skrb za izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, ozaveščenosti in medsebojni povezanosti na področjih, ki neposredno vplivajo na varnost občanov).
Podrobneje se naloge in način njihovega izvajanja opredelijo v Poslovniku Varnostnega sosveta.
2.
Varnostni sosvet je posvetovalno telo. Kot stalni člani ga predstavljajo:
– župan Občine Mirna Peč,
– direktor občinske uprave Občine Mirna Peč,
– komandir Policijske postaje Novo mesto,
– dva predstavnika občinskega sveta občine,
– predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine,
– vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva,
– predstavnik Osnovne šole Toneta Pavčka,
– predstavnik Upravne enote Novo mesto,
– predstavnik Centra za socialno delo Novo mesto,
– predstavnik Zdravstvenega doma Novo mesto.
Predstavnika občinskega sveta imenuje občinski svet občine na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3.
Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za rešitev varnostnih problemov in opravljajo druge naloge za razrešitev varnostne problematike.
4.
Varnostni sosvet vodi župan Občine Mirna Peč.
5.
Varnostni sosvet za območje občine obravnava in analizira:
– varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu in druge varnostne problematike,
– predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja,
– predlaga in izvaja preventivne aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
6.
Stalnim članom varnostnega sosveta lahko pri njihovem delu pomagajo tudi nestalni člani, ki se k njegovem delu pritegnejo glede na vsebino obravnavane problematike.
7.
Varnostni sosvet se predvidoma sestaja vsake tri mesece na pobudo vsaj treh stalnih članov, lahko pa tudi pogosteje.
8.
Varnostni sosvet sprejme svoj poslovnik na podlagi katerega pripravi letni program dela in letno poročilo ter javnost vsaj enkrat letno seznani s svojim delom.
9.
Mandat članov katerih funkcija ni vezana na funkcijo v organu, traja štiri leta od imenovanja. Mandat članov, ki pa so člani po funkciji v organu (župan Občine Mirna Peč, direktor občinske uprave, komandir Policijske postaje Novo mesto, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva) traja štiri leta od imenovanja, vendar ne dlje kot traja funkcija v organu. Po preteku mandata v sosvetu se imenujejo novi člani, pri čemer ponovno imenovanje istega člana ni omejeno, vendar vezano na štiriletni mandat.
10.
Administrativno delo za potrebe Varnostnega sosveta opravlja občinska uprava Občine Mirna Peč.
11.
Akt o ustanovitvi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2013-3
Mirna Peč, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti