Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9086.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 17. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi Muzejske zbirke Prebold skozi čas za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 70/05).
2. člen
V 2. členu se dodajo nove alineje, ki glasijo:
»– zbirka tekstilne industrije,
– zbirka osamosvojitev na celjskem,
– zbirka preboldčani v boju za severno mejo,
– zbirka Prebold v 1. svetovni vojni,
– zbirka Prebold v 2. svetovni vojni.«
3. člen
V celoti se spremeni 4. člen, ki glasi:
»Muzejska zbirka Prebold skozi čas se nahaja v poslopjih Režajeve domačije na naslovu Dolenja vas 49, Prebold, ki obsega parcelne številke 637/4, 637/5, 637/9, 144/2, vse k.o. Prebold.
Lastništvo zbirke: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2012
Prebold, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost