Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci, stran 8875.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, 35/13) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 8. izredni seji dne 17. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
1. člen
Spremeni in dopolni se besedilo Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12 in 68/13), in sicer:
2. člen
V 18. členu se v celoti črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Velikost proizvodne hale je 60,0 m x 110,0 m z možnostjo odstopanja za 4,0 m v smeri proti jugu in vzhodu. Višina objektov je 8,0 m plus/minus 2,0 m. Velikost proizvodne hale in ostalih objektov, ki se bodo gradili v enoti urejanja PE 1 in PE 11 bo odvisna od zahtev bodočih investitorjev. Maksimalna višina posameznih specifičnih objektov (silosi, skladiščni objekti, dimniki, antene) je 22,0 m. Za enoto urejanja PE 11 ne veljajo grafični prikazi v prilogi Odloka in Sprememb in dopolnitev odloka.«
3. člen
Drugi členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Dopolnitev odloka velja od dneva potrditve na Občinskem svetu Občine Odranci, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-8IZ/2013
Odranci, dne 17. septembra 2013
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.