Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, stran 1264.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 30. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
1. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se po novem glasi:
Zavod upravlja s stavbo gledališča na naslovu Glavni trg 6, 4000 Kranj, ki stoji na zemljiščih, parcelna številka 74/2, 74/1, k.o. 2100 – Kranj. Zavod upravlja z vso opremo, ki je v teh prostorih.
Zavod upravlja z objektom Stolp Škrlovec – intermedijski center, ki stoji na zemljiščih, parcelna številka 170, 367/1 in 972, k.o. 2100 – Kranj. Zavod upravlja z vso opremo, ki je v teh prostorih.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-1/2013-1-47/12
Kranj, dne 30. januarja 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.