Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2736. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, stran 8405.

Na podlagi določila tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odločba US: Up-2925/2007-15, U-I-21/2007-18, 76/08, 100/08 Odločba US: U-I-427/2006-9, 79/09, 14/10 Odločba US: U-I-267/2009-19, 51/10, 84/10 Odločba US: U-I-176/2008-10, 40/12 – ZUJF), 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 517. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) na 30. seji dne 8. 7. 2013 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) na 22. seji dne 25. 7. 2013 sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/11, 68/12) se prvi odstavek 12. člena spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.724.493,75 EUR.«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ustanoviteljici sta udeleženi na osnovnem kapitalu z naslednjimi
poslovnimi deleži:
+------+---------------+----------------------+-----------------+
|   |  Občina   | Osnovni vložek v EUR |Poslovni delež v |
|   |        |           |    %    |
+------+---------------+----------------------+-----------------+
|1.  |Občina     |   1.407.949,28 EUR|    81,6442 %|
|   |Ajdovščina   |           |         |
+------+---------------+----------------------+-----------------+
|2.  |Občina Vipava |    316.544,47 EUR|    18,3558 %|
+------+---------------+----------------------+-----------------+
                                «.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0002/2010
Ajdovščina, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-011/2011-3
Vipava, dne 25. julija 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti