Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2013 z dne 21. 1. 2013

Kazalo

176. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 585.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo), 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 54/10, 86/11 in 104/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1.
Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
1.1. cena javne infrastrukture:       0,0178 EUR/kg
1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov:   0,1374 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi
kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
2.1. cena javne infrastrukture:       0,0414 EUR/kg
2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov:   0,3195 EUR/kg.
2.
Potrdi se Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo decembra 2012.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 2. 2013.
Št. 354-0044/2012
Brežice, dne 17. januarja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost