Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka, stran 2069.

Na podlagi Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) in 11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na redni 11. seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 116/08) in sicer tako, da se v tretjem stavku tretjega odstavka 3. člena besedilo »največ 12 mesecev« nadomesti z besedilom »enega koledarskega leta (od januarja do decembra)« ter v četrtem stavku tretjega odstavka 3. člena številka »30« nadomesti s številko »10«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2012
Pivka, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.