Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

592. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1238.

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 22. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11, 106/11) (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 26. člen pravilnika, in sicer se črta naslednje besedilo:
»in po elektronski pošti, če so starši navedli naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca«.
2. člen
V 28. členu pravilnika se za 8. točko kriterija doda nova 9. točka, ki se glasi:
»
+--------+--------------------------------------------+---------+
|9.   |Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen |   100|
|    |v podjetju oziroma je to podjetje član   |     |
|    |podjetja, ki se nahaja na isti lokaciji kot |     |
|    |podjetje, ki je del svojih prostorov uredil |     |
|    |za izvajanje predšolske vzgoje, in starši  |     |
|    |otroka vpisujejo v to enoto vrtca.     |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
                                «
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-6/2012-1-(47/09)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost