Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

485. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1024.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1531/12 v izmeri 251 m2, k.o. 1238 Zdole.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-10/11
Kozje, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.