Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4100. Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje, stran 11678.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi Družbene pogodbe Opr. št.: SV 483/2011, Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08), in Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04) in Sklepa skupnega organa – Skupščine Javnega komunalnega podjetja Grosuplje z dne 7. december 2012 objavlja
C E N I K
za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje
Nove cene vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov po posameznih presekih priključne cevi znašajo:
+----------------------------+--------------------------+
|  Nazivni premer cevi   |   Mesečni strošek   |
|vodovodnega priključka v mm | vzdrževanja priključka |
|              |     stavbe     |
+----------------------------+--------------------------+
|       32       |     3,7000     |
+----------------------------+--------------------------+
|       40       |     4,6250     |
+----------------------------+--------------------------+
|       50       |     5,7813     |
+----------------------------+--------------------------+
|       63       |     7,2844     |
+----------------------------+--------------------------+
|       75       |     8,6719     |
+----------------------------+--------------------------+
|       90       |     10,4063     |
+----------------------------+--------------------------+
|      110       |     12,7188     |
+----------------------------+--------------------------+
|      150       |     17,3438     |
+----------------------------+--------------------------+
Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se izračuna kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm, konstante K1, ki znaša 0,115625 EUR/mm in faktorja dolžine, ki je do 50 mm 1. Za vsak nadaljnji meter pa se faktor poveča za 0,02.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
Cenik začne veljati s 1. januarjem 2013.
Grosuplje, dne 20. decembra 2012
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Tomaž Rigler l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost