Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plaketah Občine Črnomelj, stran 10286.

Na podlagi določil 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plaketah Občine Črnomelj
1. člen
V Odloku o plaketah Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/95 in 36/02) se spremeni naslov odloka tako, da po novem glasi: »Odlok o priznanjih Občine Črnomelj«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se beseda »plaketa« spremeni v besedo »priznanje« v ustreznem sklonu in številu.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Priznanja občine se podeljujejo kot listine - diplome in kot plakete.«
3. člen
V 2. členu se beseda »Plakete« nadomesti s »Priznanja« in črta beseda »dolgoletno«. V tretji alineji se črtata besedi »in prosvete«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Kot listina – diploma se priznanja podeljujejo za pomembne enkratne dosežke in uspehe, kot plaketa pa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje na področjih iz prejšnjega odstavka.«
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Plaketa je«, spremeni v »Diploma in plaketa sta«.
V drugem odstavku se za besedo »Poleg« dodata besedi »diplome ali«, beseda »pismeni« pa se nadomesti s »pisni«.
5. člen
V 4. členu se besedilo »Plaketa se podeljuje«, nadomesti z besedilom »Priznanja se podeljujejo«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »plaketa« doda besedilo »in največ tri diplome«.
V drugem odstavku se na začetku doda nov stavek, ki glasi: »Diplomo lahko dobitnik prejme večkrat.«
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»Dobitniki priznanj po Odloku o Župančičevih priznanjih in Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj ne morejo za isti namen v istem letu prejeti tudi priznanja Občine Črnomelj po tem odloku«.
7. člen
V šestem, sedmem, osmem in devetem členu se beseda »plaketa« spremeni v besedo »priznanje« v ustreznem sklonu in številu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Imenovana Žirija za podeljevanje plaket do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi kot Žirija za podeljevanje priznanj občine.
Že začet razpisni postopek za podelitev plaket poteka neprekinjeno skladno z razpisom in tem odlokom, dodatno pa se takoj po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev odloka objavi razpis za podelitev diplom.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90200-004/95
Črnomelj, dne 13. decembra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti