Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3749. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 9996.

Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11), Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 16. seji dne 6. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11) se v prvem odstavku 4. člena doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Idrija, dne 6. decembra 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.