Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2943. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina, stran 7577.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo. 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 12. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
Spremeni se peti odstavek 11. člena tako, da se spremenjen glasi:
»Občinska uprava je enovit organ: Občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14, 6240 Kozina.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 63. člena tako, da se spremenjen glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni zadevi.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011-12
Hrpelje, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost