Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2716. Odlok o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani, stran 7072.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 13. seji dne 6. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina in način plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za tiste objekte v naselju Banovci in Bunčani, ki so že bili zgrajeni v času izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Banovci oziroma Bunčani.
II. NASELJE BANOVCI
2. člen
Lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov v času izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Banovci, ki se priključijo na kanalizacijski sistem Banovci in niso pristopili k pogodbi o sofinanciranju izgradnje tega kanalizacijskega sistema, se komunalni prispevek za postavko kanalizacija odmeri na način kot je opredeljen v 5. in 6. členu veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej. K tako odmerjenemu znesku se prišteje razlika do zneska 2.282,40 EUR. Če komunalni prispevek za postavko kanalizacija izračunan na način, kot je opredeljen v 5. oziroma 6. členu navedenega odloka, presega znesek 2.282,40 EUR, zavezanec plača le izračunano vrednost komunalnega prispevka.
III. NASELJE BUNČANI
3. člen
Lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov v času izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Bunčani, ki se priključijo na kanalizacijski sistem Bunčani, se komunalni prispevek za postavko kanalizacija odmeri na način kot je opredeljen v 5. in 6. členu veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej. K tako odmerjenemu znesku se prišteje razlika do zneska 1.300,00 EUR.
IV. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Plačilo komunalnega prispevka iz 2. in 3. člena tega odloka je na podlagi vloge za plačilo na obroke možno plačati tudi v 6, 12, 18 ali 24-mesečnih obrokih. O plačilu na obroke odloči pristojni organ občinske uprave v odločbi o odmeri komunalnega prispevka.
V. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-2/2012-19, 3543-1/2012-4
Veržej, dne 6. septembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost