Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, stran 6997.

Na podlagi določila tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 517. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) na 19. seji dne 12. 7. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) na 15. seji dne 26. 7. 2012 sprejela
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/11) se v tretjem odstavku 11. člena številka »32.610«, nadomesti s številko »23.610«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.574.560,22 EUR.«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ustanoviteljici sta udeleženi na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
+-----+--------------------+-------------------+----------------+
|   |    Občina    | Osnovni vložek v |Poslovni delež v|
|   |          |    EUR    |    %    |
+-----+--------------------+-------------------+----------------+
|1.  |Občina Ajdovščina  | 1.293.942,38 EUR |  82,178 %  |
+-----+--------------------+-------------------+----------------+
|2.  |Občina Vipava    | 280.617,84 EUR  |  17,822 %  |
+-----+--------------------+-------------------+----------------+
                                «.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0002/2010
Ajdovščina, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-0011/2011
Vipava, dne 26. julija 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti