Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2639. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, stran 6928.

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 – ZPCP-2, (5/07 popr.) 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12) in v skladu s 4. in 13. členom Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10 – UBP in 55/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet mestne občine Kranj na 17. seji dne 29. 8. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
1. člen
V prvem stavku 18. člena se za besedilom »Koncesija se podeli za največ 10 let« doda vejica in besedilo: »z možnostjo podaljšanja do izbire novega koncesionarja, vendar najdlje za 1 leto«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-266/2012-2-(46/07)
Kranj, dne 29. avgusta 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost