Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2623. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO-UPB2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2624. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2643. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
2644. Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija

MINISTRSTVA

2626. Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve
2627. Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe določenih pravilnikov na področju materialov, izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
2628. Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege
2629. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2012
2630. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija SADNI GOZD«
2645. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov
2646. Pravilnik o Prekmurski šunki z zaščiteno geografsko označbo
2647. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2631. Poročilo o gibanju plač za junij 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2632. Razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih
2633. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre

OBČINE

Bled

2634. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata

Grosuplje

2635. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
2636. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj«, Grosuplje
2637. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Sonček«, Grosuplje
2638. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Jurček«, Mala vas

Kranj

2639. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
2640. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Ljubljana

2641. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Šmartno ob Paki

2642. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Šmartno ob Paki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost