Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 5564.

Na podlagi 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in 23. člena Poslovnika Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 115/04 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
V 1. členu se doda deveta alineja:
»– članom uredniškega odbora in odgovornemu uredniku javnega glasila Občine Šempeter - Vrtojba.«
2. člen
Besedilo 4. člena se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta ne sme presegati 7,5  % letne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil – sejnina, ki zajema: udeležbo na redni seji, izredni seji, udeležbo na seji stalnega ali občasnega delovnega telesa občinskega sveta in pripravo na sejo občinskega sveta ali stalnega ali občasnega delovnega telesa.
Mesečna višina plačila se določi po naslednjih kriterijih:
– članu občinskega sveta, ki ni član nobenega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 5 % plače župana;
– članu občinskega sveta, ki je član enega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 5,5 % plače župana;
– članu občinskega sveta, ki je član dveh stalnih delovnih teles (odborov ali komisij) ali predsednik enega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 6,5 % plače župana;
– članu občinskega sveta, ki je član več kot dveh stalnih delovnih teles (odborov ali komisij), pripada 7,5 % plače župana.«
3. člen
Besedilo v 5. členu se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Predsedniku krajevnega odbora pripada 2,5 % plače župana mesečno za opravljanje funkcije. Članu krajevnega odbora pripada sejnina v višini 0,5 % plače župana za vsako udeležbo na seji.«
4. člen
Besedilo v 6. členu se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Poveljniku civilne zaščite pripada 5 % plače župana mesečno, članu štaba civilne zaščite pa pripada 0,5 % plače župana za vsako udeležbo na seji.«
5. člen
Besedilo v 8. členu se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade. Predsedniku pripada nagrada v višini 6,5 % plače župana za vsako udeležbo na seji, članu pa pripada nagrada v višini 3 % plače župana za vsako udeležbo na seji.«
6. člen
Besedilo v 9. členu se črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Predsedniku delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada 1 % plače župana za vsako udeležbo na seji.
Članu delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada 0,5 % plače župana za vsako udeležbo na seji.«
7. člen
V 9. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek:
»Članom uredniškega odbora javnega glasila Občine Šempeter - Vrtojba pripada 0,5 % plače župana za vsako udeležbo na seji uredniškega odbora.
Višino plačila odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter - Vrtojba na predlog župana določi občinski svet, pri sprejemanju proračuna.«
8. člen
11. člen se črta. Ostali členi se smiselno preštevilčijo.
9. člen
V novem 13. členu se spremni prvi odstavek, ki se po novem glasi:
»Sklep o izplačilu za člane občinskega sveta, predsednika in člana delovnih teles, komisij, svetov, sosvetov, krajevnih odborov, članov uredniškega odbora javnega glasila občine Šempeter - Vrtojba podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
10. člen
V novem 13. členu se doda novi peti odstavek:
»Pogodbo z odgovornim urednikom javnega glasila Občine Šempeter - Vrtojba pripravi občinska uprava, podpiše pa jo župan.«
11. člen
Začetek veljavnosti pravilnika je naslednji dan po objavi, 2. člen se začne uporabljati z 31. 5. 2012, ker Zakon za uravnoteženje javnih financ začne veljati na ta dan.
Št. 01101-11/2012-6
Šempeter pri Gorici, dne 22. junija 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti