Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012

Kazalo

2207. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka, stran 5432.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/09, 51/10 in 84/10), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 87. in 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06 in 7/11) je Občinski svet Občine Pivka na 13. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Pivka
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07 in 7/11).
Spremeni se prvi odstavek 29. člena Poslovnika, tako da se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Občinski svet na začetku seje določi dnevni red. Sprejem dnevnega reda je praviloma prva točka dnevnega reda.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Na dnevnem redu vsake seje se kot druga točka uvrsti sprejem oziroma potrditev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek in tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Dopolni se 87. člen tako, da se doda v prvem odstavku nova tretja alineja, ki se glasi:
»– sprejem zaključnega računa proračuna,«, dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost