Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2142. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni, stran 5296.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 102/09) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 3. dopisni seji dne 28. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni
1. člen
Starši otrok, za katere Občina Ig krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše časovno obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni do 1 meseca. Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
2. člen
V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno rezervacijo preko celega leta, če bolezen traja 4 tedne ali več. Rezervacija se uveljavlja na podlagi zdravniškega potrdila pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje en teden po ponovnem prihodu v vrtec.
3. člen
Rezervacija znaša 40 % cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.
4. člen
Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo uveljavljati rezervacije.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 640-02/04-11.
6. člen
Ta sklep se uporablja od 1. 6. 2012 dalje.
Št. 602/014/2012
Ig, dne 28. junija 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost