Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1603. Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47), stran 3659.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)
1. člen
6. člen (nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) se v (1) točki dopolni z:
»– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11 (za nepremičnine), Ljubljana.«
2. člen
(določitev objave)
Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2012-26
Pivka, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost