Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

954. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij, stran 2944.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi obmejnih problemskih območij
1. člen
(vsebina)
Ta uredba natančneje določa merila za določitev obmejnih problemskih območij in občine, ki izpolnjujejo ta merila.
2. člen
(merila za določitev obmejnih občin)
(1) Za ugotavljanje primanjkljaja delovnih mest iz prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) se število delovno aktivnega prebivalstva, ki dela v občini, pomnoži s 100 in deli s številom delovno aktivnega prebivalstva, ki biva v občini. Občine s primanjkljajem delovnih mest so tiste, pri katerih je rezultat tega izračuna manjši od 100.
(2) Podpovprečno gostoto poselitve iz prvega odstavka 24. člena zakona imajo občine, v katerih je število prebivalcev na kvadratni kilometer manjše od slovenskega povprečja.
3. člen
(merila za določitev občin, ki neposredno mejijo na obmejne občine)
(1) Pri določanju občin, ki neposredno mejijo na obmejne občine, se povprečna dostopnost v občini do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste (prvi odstavek 24. člena zakona) izračuna kot povprečni dostopni čas z avtomobilom po mreži cest.
(2) Občine z visokim deležem površine, vključene v območje Natura 2000 (prvi odstavek 24. člena zakona), so občine, v katerih predstavlja delež površine, vključene v območje Natura 2000, več kot 150 odstotkov slovenskega povprečja vključenosti površin občin v območja Natura 2000.
4. člen
(obmejna problemska območja)
Glede na določbe prvega odstavka 24. člena zakona in merila iz 2. in 3. člena te uredbe ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se v obmejna problemska območja uvrstijo občine: Bistrica ob Sotli, Ajdovščina, Apače, Benedikt, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.
5. člen
(preverjanje vrednosti meril)
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko stalno preverja vrednosti meril iz te uredbe na podlagi razpoložljivih podatkov in v primeru sprememb podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi ustrezen predlog spremembe te uredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2011
Ljubljana, dne 24. marca 2011
EVA 2011-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti