Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

810. Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 2310.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 3. seji dne 20. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih prejema občina na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanja grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).
2. Biotehnične ukrepe, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejitev izgub divjadi na leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi določi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 341-1/2011
Prebold, dne 20. januarja 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.