Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, stran 2219.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
1. člen
V Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04) se črta 7. člen.
2. člen
V prilogi 1 se za vrstico z zaporedno številko 122 doda nova vrstica z zaporedno številko 122/a, ki se glasi:
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
| » I. | II.  |III.      | IV. | V. | VI. |VII.    |
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
|122/a |1.6.4.3|Popravilo in  | 25 | 2,4 | 5 |Popravilo  |
|   |    |zamenjava   |   |   |   |in     |
|   |    |lahkih senčil |   |   |   |zamenjava  |
|   |    |in žaluzij   |   |   |   |lahkih   |
|   |    |(platnenih,  |   |   |   |senčil in  |
|   |    |plastičnih,  |   |   |   |žaluzij«.  |
|   |    |metalnih ipd.) |   |   |   |      |
|   |    |na oknih in  |   |   |   |      |
|   |    |vratih     |   |   |   |      |
|   |    |stanovanja   |   |   |   |      |
+------+-------+---------------+------+------+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 207 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+------+------+------+----------+
| »207|2.2.1.6|Vgrajeni sistemi | 20 |  2 | 10 |–«.    |
|   |    |aktivne požarne |   |   |   |     |
|   |    |zaščite (redno  |   |   |   |     |
|   |    |čiščenje,    |   |   |   |     |
|   |    |vzdrževanje in  |   |   |   |     |
|   |    |periodični    |   |   |   |     |
|   |    |pregledi)    |   |   |   |     |
+-----+-------+-----------------+------+------+------+----------+
Vrstica z zaporedno številko 222 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+-----+-----+------+------------+
| »222|2.2.4.7|Prha v kopalnici | 15 | 3 | 10 |Isto kot  |
|   |    |ter pipe v    |   |   |   |2.2.4.4.«. |
|   |    |kopalnici in   |   |   |   |      |
|   |    |stranišču    |   |   |   |      |
|   |    |(vzdrževanje kot |   |   |   |      |
|   |    |pri tč.     |   |   |   |      |
|   |    |2.2.4.6.)    |   |   |   |      |
+-----+-------+-----------------+-----+-----+------+------------+
Vrstica z zaporedno številko 232 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+------------------+-----+------+-----+----------+
| »232|2.3.1.10|Elektodizelski  | 15 |  3 | 5 |–«.    |
|   |    |agregat ter    |   |   |   |     |
|   |    |naprave za    |   |   |   |     |
|   |    |neprekinjeno   |   |   |   |     |
|   |    |napajanje     |   |   |   |     |
|   |    |(servisiranje in |   |   |   |     |
|   |    |vzdrževanje v   |   |   |   |     |
|   |    |skladu s     |   |   |   |     |
|   |    |predpisi)     |   |   |   |     |
+-----+--------+------------------+-----+------+-----+----------+
Vrstica z zaporedno številko 242 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+------------------+-----+----+-----+------------+
|»242 |2.3.2.10|Požarnovarnostna | 10 | 5 | 10 |Isto kot  |
|   |    |zaščita      |   |  |   |2.3.2.7.«. |
|   |    |električne    |   |  |   |      |
|   |    |napeljave     |   |  |   |      |
+-----+--------+------------------+-----+----+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 272 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+--------+----------------+-----+-----+-----+-------------+
|»272 |2.5.2.5.|Radiatorji iz  | 40 | 0,5 | 15 |Popravilo  |
|   |    |litega železa  |   |   |   |ali     |
|   |    |(vzdrževanje in |   |   |   |zamenjava  |
|   |    |popravilo ali  |   |   |   |ventilov,  |
|   |    |zamenjava    |   |   |   |tesnil in  |
|   |    |ventilov, tesnil|   |   |   |zamenjava  |
|   |    |in zamenjava  |   |   |   |kolesc na  |
|   |    |kolesc na    |   |   |   |ventilu v  |
|   |    |ventilu,    |   |   |   |stanovanju, |
|   |    |zatesnitev   |   |   |   |zatesnitev  |
|   |    |radiatorjev,  |   |   |   |radiatorjev, |
|   |    |pleskanje    |   |   |   |praznjenje  |
|   |    |radiatorjev   |   |   |   |sistema   |
|   |    |vsakih 10 let, |   |   |   |ogrevanja«. |
|   |    |praznjenje   |   |   |   |       |
|   |    |sistema     |   |   |   |       |
|   |    |ogrevanja)   |   |   |   |       |
+-----+--------+----------------+-----+-----+-----+-------------+
Vrstica z zaporedno šifro 2.6.0.0. se spremeni tako, da se glasi:
» 2.6.0.0. Prezračevanje in klimatizacija«.
Vrstica z zaporedno številko 318 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+-----------------+-----+------+-----+------------+
| »318|2.8.1.4|Osebna dvigala  | – | –  | – |Mesečni   |
|   |    |(Letni tehnični |   |   |   |kontrolni  |
|   |    |pregledi,    |   |   |   |pregledi«. |
|   |    |vzdrževanje in  |   |   |   |      |
|   |    |servisiranje. Po |   |   |   |      |
|   |    |navodilu     |   |   |   |      |
|   |    |proizvajalca tudi|   |   |   |      |
|   |    |krajši periodični|   |   |   |      |
|   |    |– mesečni    |   |   |   |      |
|   |    |kontrolni    |   |   |   |      |
|   |    |pregledi)    |   |   |   |      |
+-----+-------+-----------------+-----+------+-----+------------+
Vrstica z zaporedno številko 322 se spremeni tako, da se glasi:
+-----+-------+------------------+------+-----+------+----------+
| »322|2.9.2.0|Gasilni aparati  | 20 | 2 | 20 |–«.    |
|   |    |(vzdrževanje   |   |   |   |     |
|   |    |skladno z     |   |   |   |     |
|   |    |navodili     |   |   |   |     |
|   |    |proizvajalcev in |   |   |   |     |
|   |    |predpisi)     |   |   |   |     |
+-----+-------+------------------+------+-----+------+----------+
3. člen
V prilogi 3 se za 23. točko doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. Letni tehnični in mesečni kontrolni pregledi dvigal, vzdrževanje in servisiranje.«.
4. člen
Priloga 4 se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-134/2010
Ljubljana, dne 11. marca 2011
EVA 2010-2511-0070
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti