Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

752. Spremembe Statuta Občine Tolmin, stran 2186.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 161. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 4. seji 1. 3. 2011 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Tolmin
1. člen
V prvem stavku 30. člena se besedi »Delovna telesa« nadomestita z besedo »Odbori«. V drugem stavku 30. člena se besedi »delovnega telesa« nadomestita z besedo »odbora«.
2. člen
V drugem odstavku 56. člena se številka »50« nadomesti s številko »49«.
3. člen
V drugem odstavku 117. člena se v drugi vrstici razpredelnice ime Krajevne skupnosti »Dolje« spremeni tako, da se glasi »Dolje - Gabrje«.
4. člen
Spremembe Statuta Občine Tolmin začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010
Tolmin, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost