Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli, stran 1245.

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 47. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07 in 107/10) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o postopnem uvajanju drugega tujega jezika (Uradni list RS, št. 47/08) se na koncu prvega odstavka 2. člena doda nov stavek, ki se glasi: »V šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 se nadaljuje s postopnim uvajanjem drugega tujega jezika kot obveznega predmeta na osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V šolskem letu 2013/2014 začnejo izvajati pouk drugega tujega jezika za učence 7. razreda vse osnovne šole v Republiki Sloveniji, v skladu s predmetnikom.«.
2. člen
V 3. členu se za letnico 2009/2010 beseda »in« nadomesti z vejico, za letnico 2010/2011 pa se dodata vejica in besedilo »2011/2012 in 2012/2013«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Šola lahko izbere dva druga tuja jezika, če ima najmanj dva oddelka 7. razreda in če to ne pomeni oblikovanja dodatne skupine.«.
4. člen
V 10. členu se za letnico 2009/2010 beseda »in« nadomesti z vejico, za letnico 2010/2011 in vejico pa se dodata besedilo »2011/2012 in 2012/2013« in vejica.
5. člen
V prvem odstavku 15. člena se za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in se dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»- za šolsko leto 2011/2012 najkasneje do 30. aprila 2011,
- za šolsko leto 2012/2013 najkasneje do 31. marca 2012.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2010
Ljubljana, dne 21. februarja 2011
EVA 2010-3311-0043
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti