Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4775. Ugotovitveni Odlok o imenovanju direktorice občinske uprave, stran 14497.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 – ZLS) ter Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) Občinski svet Občine Velika Polana na 6. seji dne 12. 12. 2011 sprejema
U G O T O V I T V E N I O D L O K
o imenovanju direktorice občinske uprave
I.
Namen tega odloka je potrditev imenovanja Lidije Vučko Bukovec za direktorico občinske uprave.
II.
Občinski svet Občine Velika Polana ugotavlja, da je bila za direktorico občinske uprave z Odločbo o imenovanju št. 01/2011, ki jo je dne 20. 10. 2011 izdal župan Damijan Jaklin, imenovana Lidija Vučko Bukovec.
III.
S funkcijo prične dne 1. 11. 2011.
Mandat za opravljanje te funkcije ima za dobo 5 let, torej se ji mandat izteče dne 31. 10. 2016.
IV.
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-6/11 OS
Velika Polana, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost