Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, stran 14299.

Na podlagi 34., 42., in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) ter 21. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. izredni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 49/07, 105/08 in 61/10), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Ribnica.
Sedež zavoda: Majnikova ulica 3, Ribnica.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Ribnica.
V sestavo vrtca sodi: Enota Vrtca, Kolodvorska ulica 15, Ribnica.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podane zakonske razlage.«
3. člen
V 3. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Enota zavoda ni pravna oseba in v pravnem prometu nima pooblastil.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2008
Ribnica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost